A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.

Tolnay Sándor
(1748-1818)
emlékműve
ALKOTÓ: Marosíts István

A KÉSZÍTÉS/LELEPLEZÉS IDEJE: 1988. szeptember 8.

A MŰ HELYE: Gyöngyösfalu

FOTÓ: Gönye Sándor dr.

arcképe (fénykép) * arcképe (festmény) * szobra * emlékműve (ÁOTK) * szobra (Lukácsháza)

Tolnay Sándor (1748-1818) orvosjelölt; állatorvos, egyetemi tanár, a magyar állatorvosképzés megalapítója, a Pesti Egyetem Orvosi Karán az Állatgyógyászati Tanszék és Állatgyógyintézet vezetője (1787-1818), a magyar állatorvosi szakoktatás megindítója és szervezője.
Vas megye Tanácsa, a Lukácsházi Községi Közös Tanács, a MAE Vas Megyei Szervezete és a Vas Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás a megye határain is túlható ünnepséget rendezett. 1988. szeptember 8-án Szombathelyen, a megyei Művelődési Központ aulájában, a megye szülötte, Tolnay Sándor születésének 240., halálának 170. évfordulója alkalmából. Emlékbeszédet Kovács János, a Vas Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás igazgatója és Lami Gyula dr. egyetemi tanár mondott. A Szombathelyen megkezdett ünnepség a nap folyamán Lukácsházán (a volt Nagycsömötén), Tolnay szülőfalujában folytatódott. Az első magyar állatorvos-professzor nevét felvett - Gyöngyösfaluban található - általános iskola ősparkjában Várnagy László egyetemi tanár, a MAE Állatorvosok Társaságának elnöke avatta fel a Marosíts István szobrászművész alkotta impozáns emlékművet. Az emlékmű egy szabálytalan alakú, 140 cm széles és 170 cm magas, csiszolás nélküli, süttői édesvízi mészkő-tömb, amely egy kb. 60 cm magas beton oszlopra van ráhelyezve és rögzítve. A kőtömb bal felső részén Tolnay Sándor kb. 40 cm átmérőjű, ovális bronz domborművű arcképe és tőle jobbra, a mészkő felületére ragasztott bronzbetűs felirat van: DR. TOLNAY SÁNDOR (1748-1818) A MAGYAR ÁLLATORVOSKÉPZÉS MEGSZERVEZŐJE / EGYETEMI TANÁR EMELTE A MEGYEI / KÖZSÉGI TANÁCS / ÉS AZ ÁLLATORVOSI KAR / 1988.
Tolnay Sándor nevét és működését megörökítő emlékek felállításának tervét Vas megyében Karasszon Dénes címzetes egyetemi docens 1975-ben vetette fel, ezt sikerült Kovács Jánosnak szívós munkával 1988-ra megvalósítani a megyei és helyi vezetők támogatásával. (MMJ)

Irodalom:
Emlékműállítás Tolnai Sándor születésének 240. évfordulóján. Lukácsháza, 1988. szeptember 8. / Kovács J.: Emlékbeszéd = Magyar Állatorvosok Lapja, 1989. 44. (2.) 116-120.