A kép egy klikkentéssel nagyobb méretben megnyitható.
A Magyar Agrártudományi Egyesület
Állatorvosok Társasága
centenáriumára készült
Tormay Béla érem.
ALKOTÓ: Juhos László

A KÉSZÍTÉS IDEJE:
1980


MÉRET: 103 mm átmérő

LELŐHELY: Állatorvos-történeti Gyűjtemény

arcképe (fénykép) * Tormay emléklakoma * arcképe (festmény, Takarmányozástani Tanszék) * arcképe (festmény, Állattenyésztési Tanszék) * arcképe (festmény, Szülészeti Tanszék) * szobra * emléktáblája (Szekszárd) * emléktáblája (Szekszárd) * díj * Nemzetközi Zoonosis Konferencia plakettje

A MAE Állatorvosok Társaságának elődjét, a "Magyarországi állatorvos egylet"-et 1880-ban Tormay Béla állatorvos professzor alapította. Ő volt első elnöke is.
Az egylet célja volt az alapszabály szerint: "a lehető legtágabb körre való kiterjesztése mindannak, ami az észszerű, egészségápolás, a gazdasági háziállatjaink tenyésztésének javítására vonatkozik; elősegíteni mind olyan törekvéseket, melyek a tudományos állatgyógyászat terjesztését.....czélozzák; támogatni végre mindazt, mi az állatorvosok jólétét elősegítheti, azok érdekeit védheti."
Tormay Béla (1839-1906) okleveles mezőgazda, állatorvos, akadémikus, a M. Kir. Állatorvosi Tanintézetben az állattenyésztéstani tanszék vezetője 1873-1888-ig. 1875-1888 a tanintézet igazgatója volt. Kiváló tanár, szakíró, tervező és szervező volt. A tanintézet 1880-ban az ő elgondolása szerint pavilonrendszerben épült. Ezek az épületek adnak részben otthont ma is az Állatorvos-tudományi Egyetemnek. Vezetése alatt mindjobban kidomborodott az intézmény tudományos jellege, amelynek eredménye tükröződik abban, hogy az intézmény 1890-ben akadémiai rangot kapott. 1886-ban az ország összes gazdasági szakiskolájának és akadémiájának igazgatójává nevezték ki. Nevéhez fűződik a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium állattenyésztési osztályának, továbbá az állattenyésztési tejgazdasági felügyelőségeknek a megszervezése is.
1980-ban volt az állatorvosi egylet alapításának 100 éves évfordulója. Ennek kapcsán Szekszárdon Tormay szülőházán emléktáblát lepleztek le, amelyen megemlékező sorokkal Tormay Béla vörösrézből készült féldomborművű arcképe látható. Az emléktáblát Juhos László szobrászművész készítette.
Az emléktáblán lévő Tormay-fej alapján Juhos László egy 103 mm átmérőjű kerek terrakotta érmet is készített 250 példányban. Ezen a szembenéző fej bal oldalán:” TORMAY BÉLA / 1839-1906”, jobb oldalán:” Szekszárd / 1980” felirat van. Ezt az érmet az emlékülés résztvevői kapták. (MMJ)

Irodalom:
Magyar Állatorvosok Lapja 1980. 35. 795.
Veterinarius. 1879. 2. 169.