Farkas Géza (1872-1934)
MÉRET: 18,2 x 12,6 cm

FORRÁS: ÁOTK Levéltár 15. fond, 2. doboz

Farkas Géza (1872-1934) orvosdoktori oklevelét 1897-ben szerezte meg, 1987-ben már tanársegéd az egyetemi élettani intézetben, 1901-ben került a M. kir. Állatorvosi Fősikola élettani intézetébe. Tehetségét Tangl Ferenc elismerte és utódjául választotta. 1903-ban vette át az intézet vezetését, melyet 1903-1923 között irányított. Szakközleményei mellett a zeneművészet élettani alapjairól, a színes fényképezésről vagy az öregedésről és halálról írt vagy tartott előadásokat a Kir. Magy. Természettudományi Társulatnál. Zeneszerzői oklevéllel is rendelkező zenerajongó. A magyar beszéd hang- és élettanának művelője, a "Magyar Phonetikai Társaság" megalapítója és első elnöke.